Privacybeleid

Sprintphoto Privacybeleid

Bij de aanmaak van je Sprintphoto-account worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, e-mailadres en postadres. Voor zover we persoonsgegevens van een gebruiker verzamelen, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in het bestand van smartphoto group NV waarvan u de contactgegevens vindt onder de rubriek Contactdetails van deze algemene voorwaarden. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking. Het doel van deze verwerking is u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. U gaat akkoord dat uw persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met smartphoto group NV voor hun commerciële prospectie. U heeft het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens alsook het recht deze te verbeteren indien deze onjuist blijken te zijn. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.

Contact Sprintphoto:
E-mail: fotoservice-sprintphoto@smartphoto.com

Uitschrijving: http://sprintphoto.smartphoto.com/unsubscribe

Uitschrijvingen worden binnen de week uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over cookies.